• Kaarslicht langs de Nassaulaan
  • Jozefkerk
  • De Mariakerk verlicht met kaarsen
  • De ramen van de Jozefkerk
  • Het altaar in de  Mariakerk
  • Het lichte interieur van de Jozefkerk

“Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur”. Die tekst van het bekende Taizélied was ook dit jaar weer van toepassing op Kerken in Kaarslicht in de Jozefkerk en de Maria Tenhemelopneming-kerk. Dit jaar was als datum 1 november geprikt, omdat dat een minder drukke periode is dan december.

Om zeven uur waren alle 5000 kaarsjes in beide kerken ontstoken en kwam de bezoekersstroom op gang. Hoewel het licht regende, betraden meer dan 700 mensen tot negen uur beide kerken. Ze konden daar genieten van de diverse figuren, die met zorg door de vrijwilligers waren uitgezet.

In de Jozefkerk trok het liturgisch centrum met het kruis en de twee vissen (verwijzing naar Ichthus) de aandacht. De kaarsjes, in deze kerk geplaatst voor de glazen deuren, geven een mooi effect.

In de Mariakerk was het middenpad gevuld met de symbolen van geloof (kruis), hoop (anker) en liefde (hart). De beide kapellen en de trappen van het liturgisch centrum bieden hier ruimte voor strakke figuren.

Maar niet alleen de lichtjes trokken aandacht. De muzikanten, die in beide kerken aanwezig waren, zorgden er voor dat de bezoekers rustig in de banken plaats namen om de muzikale klanken te ondergaan. Jaap de Jong speelde op zijn orgel in de Mariakerk een gevariëerd scala aan (niet alleen religieuze) muziek. In de Jozefkerk werd het mooie Van Damorgel bespeeld door Annemargriet Hopman, die daarbij regelmatig gezelschap kreeg van Maartje de Vries op dwarsfluit. En in beide kerken kon men genieten van de zang van Sound of Joy, een jongerengroep o.l.v. Annemargriet Hopman. Verrassend was het initiatief van een aantal zangers van de Mariakerk, die op gegeven moment spontaan en á capella het eerder genoemde Taizélied inzette en zo zingend de R.K. Kerk rondwandelde.

We mochten aan het eind van de avond constateren dat ook deze vierde Kerken in Kaarslicht geslaagd is. En dat biedt perspectief voor het eerste lustrum van deze activiteit in 2020.