• Kaarslicht langs de Nassaulaan
  • Jozefkerk
  • De Mariakerk verlicht met kaarsen
  • De ramen van de Jozefkerk
  • Het altaar in de  Mariakerk
  • Het lichte interieur van de Jozefkerk

Het werd toch nog even spannend: kon het lichtjesfestijn Kerken in Kaarslicht wel doorgaan? Verleden jaar gooide de corona-pandemie helaas met gulle hand roet in het eten; dit jaar spande het de laatste dagen ook nog even. Maar gelukkig kon toch nog op tijd groen licht worden gegeven.

Dus werden vrijdagmorgen in en om beide kerken met behulp van veel vrijwilligers de duizenden glazen potjes in strakke lijnen en fraaie figuren uitgezet. Tegen de avond werd begonnen met het ontsteken van de kaarsjes, een klus die om zeven uur was geklaard. Met het luiden van de kerkklokken werd het begin van het festijn gemarkeerd.
Al vrij snel begonnen de belangstellenden de kerken binnen te lopen. In de Jozefkerk trok met name het liturgisch centrum met een aantal mooie figuren de aandacht. De bezoekers konden even plaats nemen om te geniet van het mooie orgelspel en de lichtende sterren en engel. Bij het uitkomen van de kerk was gelegenheid om een warme drank te drinken, waar goed gebruik van werd gemaakt.

In de kerk Maria Tenhemelopneming was alles weer uit de kast getrokken om de paden en het priesterkoor van de nodige figuren te voorzien. Het middenpad was opgesierd met de tekenen van geloof, hoop en liefde. De treden van het priesterkoor waren voorzien van strakke lijnen. Ook de beide altaren straalden van de mooie strakke lijnen.
Een groot succes in deze kerk was het optreden van zangeres Kathy van der Woude en Jaap de Jong op zijn orgel. Zij brachten een aantal keren een cyclus van liederen, waarvan de aanwezige bezoekers erg genoten.

Vanuit de kerk werden de bezoekers door de pastoriegang naar de tuin achter de kerk geleid. Daar was een pad uitgezet langs opnieuw een aantal lichtende figuren. Op het kerkplein was ook nog een aantal figuren, waaronder een vis en een labyrinth, te zien. En ook hier kon men van een warme drank genieten.

Tijdens de afsluitende bijeenkomst van de vrijwilligers werden deze uitbundig bedankt voor hun inzet. Zonder die inzet is Kerken in Kaarslicht niet mogelijk. Ook kwam naar voren dat ongeveer 550 bezoekers zijn geteld.
De aanwezigen konden terug kijken op een geslaagd evenement, dat volgend jaar wel een vervolg zal krijgen.

Uitzending RTV Drenthe